Πρωτεύουσες καρτέλες

Εισαγωγικά

Φυλλάδιο "Από τη Θεωρία στην Πράξη"

Φυλλάδιο
Από τη Θεωρία στην Πράξη

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στις σελίδες του θα βρείτε πλούσιο υλικό που αφορά, μεταξύ άλλων, το σκοπό της Πρακτικής Άσκησης, τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, τον τρόπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος τόσο από τη μεριά των φοιτητών όσο και από την πλευρά των φορέων που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές αλλά και γενικότερα επαγγελματικά νέα από τις δραστηριότητες του Γραφείου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Εκτός όμως από το σχετικό υλικό είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η ουσιαστική επιτυχία του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και ανατροφοδότηση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών (φοιτητές, φορείς απασχόλησης και καθηγητές). Για το λόγο αυτό σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε στο δικτυακό τόπο της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να συμμετέχετε στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου αλλά και να μας ενημερώνετε διαρκώς για τις θέσεις και τα ενδιαφέροντα σας.

 

Παλαιότερα φυλλάδια

Φυλλάδιο "Πρακτική άσκηση... συνεχίζει δυναμικά"

Φυλλάδιο
Πρακτική άσκηση... συνεχίζει δυναμικά

Φυλλάδιο "Ένα έτος πρακτικής άσκησης"

Φυλλάδιο
Ένα έτος πρακτικής άσκησης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (E.K.T.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».