Πρωτεύουσες καρτέλες

Φορείς/Επιχειρήσεις - Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών


ΦΟΡΕΙΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Π.Α.
XWARE IT SYSTEMS - Θάνου Σταυρούλα
ΜULTIRAMA - Office Automation – Ματίνα Παράσχου, Εμπορία – Υπηρεσίες Προϊόντων Πληροφορικής