Πρωτεύουσες καρτέλες

Φορείς/Επιχειρήσεις - Τμήμα Πολίτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων


ΦΟΡΕΙΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Π.Α.
Actionaid Ελλάς
MKO Praksis
UNRIC (United Nations Regional Information Office) (Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ)
Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης
Βουλή των Ελλήνων
Γιατροί του κόσμου
Γιατροί χωρίς σύνορα
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ)
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ)
Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κων/νος Καραμανλής
Κέντρο Νέων Κορινθίας
ΜΚΟ Πράξις
Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ - Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ)