Πρωτεύουσες καρτέλες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα είναι ένας φορέας προβολής των εικαστικών τεχνών και παραγωγής πολιτισμού. Η ποιότητα και το εύρος των εκθέσεων, των εκδηλώσεων και των δράσεών της έχουν κάνει τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα
σημαντικότερα μουσεία, πανελλαδικής εμβέλειας. Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας– Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα έχει ένα εύρος δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες φοιτητές μπορούν, στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης, να αποκτήσουν αξιόλογες γνώσεις και σημαντικές δεξιότητες.
Συγκεκριμένα φοιτητές από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:
 - Οικονομικών Επιστημών
 - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 - Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
 - Φιλολογίας

μπορούν να απασχοληθούν στο Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα.
Απαραίτητα προσόντα: Γνώση αγγλικής ή/και άλλων γλωσσών, άριστη γνώση Η/Υ,
ομαδικότητα, συνεργατικότητα και καλή επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον.
Σημειώνεται ότι το μουσείο μας υποδέχεται φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου, χωρίς χρονικό περιορισμό και δεν αναλαμβάνει την αμοιβή των φοιτητών.
Ευελπιστώντας στη γόνιμη συνεργασία μεταξύ του Μουσείου μας και του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ώστε οι φοιτητές να έχουν ευκαιρίες προσωπικής
ανάπτυξης και εμπλουτισμού των δεξιοτήτων τους.

 

Κατηγορία: