Πρωτεύουσες καρτέλες

Συμπλήρωση εντύπων κατα την ολοκλήρωση της Π.Α. φοιτητών του ΤΟΔΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τ.Ο.Δ.Α. εν όψει της λήξης της περιόδου Π.Α.να μεριμνήσουν για την ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση και επιστροφή στο τμήμα των εντύπων:

  • Βεβαίωση Εκπόνησης Πρακτικής Ασκησης (Υπογράφεται και σφραγίζεται απο το υπέυθυνο του Φορέα)
  • Φύλλο αξιολόγησης Π.Α. του φοιτητή απο το φορέα. (Υπογράφεται και σφραγίζεται απο το υπέυθυνο του Φορέα)
  • Ερωτηματολόγιο - Εκθεση αποτίμησης Π.Α. απο το φοιτητή (Συμπληρώνεται και υπογράφεται απο το φοιτητή)

καθώς και την συμπλήρωση των δελτίων εξόδου και εισόδου στην παρούσα πλατφόρμα.

Υπενθυμίζεται οτι η ορθή συμπλήρωση και παράδοσή τους στο τμήμα είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Π.Α. και την πληρωμή των δικαιούχων.

Τα παραπάνω έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στην ενότητα "Εντυπα" στο πλαίσιο "Διοίκηση" στα δεξιά της σελίδας.

 

Κατηγορία: