Πρωτεύουσες καρτέλες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΔΑ

Ενημερώνονται οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να υλοποιήουν την πρακτική τους άσκηση κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος πως  οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Πρακτικής ‘Ασκησης συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 31 Μαίου 2019 ως εξής :

10.00-12.00 :  οι φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει  από Α-Θ

12.00-14.00 :  οι φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει  από Ι-Π

14.00-16.00:   οι φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει  από Ρ-Ω

Οι φοιτητές που απαιτείται να ταξιδέψουν για εκλογικούς λόγους την συγκεκριμένη ημέρα μπορούν να προσέλθουν για συνέντευξη την Πέμπτη 30 Μαίου και ώρα 17.00-20.00 χωρίς σειρά προσελεύσεως.

Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων ΤΟΔΑ (δίπλα στην Γραμματεία).

Κατηγορία: