Πρωτεύουσες καρτέλες

ΤMHΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019, να προχωρήσουν στα παρακάτω βήματα από την Τρίτη 21 μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019: 

Κατηγορία: