Πρωτεύουσες καρτέλες

Έρευνα για την αξιολόγηση της στήριξης της Ε.Ε. για την απασχόληση των νέων μέσω της ΠΑΝ και του ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG EMPL), διενεργεί Έρευνα με στόχο την αξιολόγηση της στήριξης της Ε.Ε. για την απασχόληση των νέων μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), με στόχο αφενός την αποτίμηση των δράσεων, αφετέρου την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό αντίστοιχων παρεμβάσεων στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο μετά το 2020. Λάβετε μέρος στην έρευνα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/youthemployment2019?surveylanguage=el

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αρ.πρωτ. 3072/11-06-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με την Έρευνα που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση των δράσεων για την απασχόληση των νέων μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Προκειμένου να διαμορφωθούν αξιόπιστα και χρήσιμα αποτελέσματα και για τη χώρα μας, σας καλούμε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το Ερωτηματολόγιο της Έρευνας, το οποίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ: https://empedu.gov.gr/3857-2/.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Έρευνα ΕΕ ΠΑΝ+ΕΚΤ.pdf111.62 KB
Κατηγορία: