Πρωτεύουσες καρτέλες

Οργάνωση Πρακτικής Άσκησης 2018-22

Ο ιδρυματικός υπεύθυνος συνεργάζεται με τους τμηματικούς υπεύθυνους ώστε να εξειδικευθούν τα πλεονεκτήματα και να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της Πρακτικής Άσκησης με την ουσιαστική ενεργοποίηση των φοιτητών στο θεσμό αλλά και συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων ανάλογα με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του κάθε Τμήματος. Στη συνέχεια οι Τμηματικοί υπεύθυνοι κινούν τις διαδικασίες προσέλκυσης φορέων καθώς και κατανομής και παρακολούθησης των φοιτητών σε αυτούς. Για κάθε φορέα που απασχολεί φοιτητές τοποθετείται ένας καθηγητής ως υπεύθυνος-επόπτης για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ φορέα, φοιτητή και Τμήματος. Συμπληρωματικές πληροφορίες προσφέρονται σε κεντρικό ιδρυματικό επίπεδο όσον αφορά τη διάχυση του ενδιαφέροντος ορισμένων φορέων σε επιμέρους τμήματα καθώς και τεχνικές-διοικητικές διευκρινίσεις. Υπάρχει συνεχής συνεργασία του υπεύθυνου του ΓΠΑ με τον υπεύθυνο ΔΑΣΤΑ μέσω ενημερωτικών επαφών ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος συντονισμός όλων των δράσεων ΔΑΣΤΑ.

Η τρέχουσα Κεντρική Σελίδα της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εξυπηρετεί τα παρακάτω Τμήματα:

 1. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 2. Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
 3. Φιλολογίας
 4. Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 5. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
 6. Οικονομικών Επιστημών
 7. Τμήματα Θεατρικών Σπουδών
 8. Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
 9. Νοσηλευτική

   

Υπεύθυνος Πράξης : Κυπραίος Γεώργιος,
Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (kipreos@uop.gr)
 
Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξη της Πράξης:
Αγγελοπούλου Αγγελική, Εξ. Συνεργάτις (aaggelop@uop.gr)

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης της Πράξης: Μιχάλης Μπούρμπος, Εξ.Συνεργάτης (mbourmpos@uop.gr)
   

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, 2ο κτίριο Ο.Α.Ε.Δ
Τρίπολη Τ.Κ. 22131
Τηλ 2710 372138
 

 

Υπεύθυνοι ανά Τμήμα
Τμήμα Υπεύθυνος/η Γραμματειακή / Διοικητική Υποστήριξη
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πλατής Νικόλαος
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Πληροφορικής και Τηελεπικοινωνιών
 
 
Χρήστου Αθανάσιος
Επιστημονικός Υπέυθυνος Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
 
Ξέστερνου Μαρία
Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Φιλολογίας
 
 
Γείτονα Μαρία
Επίστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 
 
Παπάζογλου Μάνος
Επιστημονικός Υπέυθυνος Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
 
Λαζακίδου Αθηνά
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

 

Μικεδάκη Μαρία
Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
 
Αντωνοπούλου Παναγιώτα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμηματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
 
 
Ανδριόπουλος Παναγιώτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμηματος Νοσηλευτικής