Πρωτεύουσες καρτέλες

Οργάνωση Πρακτικής Άσκησης 2018-22

Ο ιδρυματικός υπεύθυνος συνεργάζεται με τους τμηματικούς υπεύθυνους ώστε να εξειδικευθούν τα πλεονεκτήματα και να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της Πρακτικής Άσκησης με την ουσιαστική ενεργοποίηση των φοιτητών στο θεσμό αλλά και συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων ανάλογα με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του κάθε Τμήματος. Στη συνέχεια οι Τμηματικοί υπεύθυνοι κινούν τις διαδικασίες προσέλκυσης φορέων καθώς και κατανομής και παρακολούθησης των φοιτητών σε αυτούς. Για κάθε φορέα που απασχολεί φοιτητές τοποθετείται ένας καθηγητής ως υπεύθυνος-επόπτης για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ φορέα, φοιτητή και Τμήματος. Συμπληρωματικές πληροφορίες προσφέρονται σε κεντρικό ιδρυματικό επίπεδο όσον αφορά τη διάχυση του ενδιαφέροντος ορισμένων φορέων σε επιμέρους τμήματα καθώς και τεχνικές-διοικητικές διευκρινίσεις. Υπάρχει συνεχής συνεργασία του υπεύθυνου του ΓΠΑ με τον υπεύθυνο ΔΑΣΤΑ μέσω ενημερωτικών επαφών ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος συντονισμός όλων των δράσεων ΔΑΣΤΑ.

Υπεύθυνος Πράξης - Υπεύθυνος Υποέργων 1 & 2: Κυπραίος Γεώργιος,
 Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (kipreos@uop.gr)
 
Διοικητική Υποστήριξη Οριζόντιας Δράσης και Οικονομική Διαχείριση Πράξης:
Αγγελοπούλου Αγγελική (aaggelop@uop.gr)

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης της Πράξης:
Πουλόπουλος Βασίλειος (vacilos@uop.gr)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΚΤΙΡΙΟ Ο.Α.Ε.Δ.
ΤΡΙΠΟΛΗ Τ.Κ. 22131

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε.
Επάγγελμα: Ν.Π.Δ.Δ.
Α.Φ.Μ.: 999739279, Δ.Ο.Υ.: Τρίπολης
Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη,
τηλ.: 2710 372130, fax: 2710 372123 (email: elke@uop.gr)

Υπεύθυνοι ανά Τμήμα
Τμήμα Υπεύθυνος/η Γραμματειακή / Διοικητική Υποστήριξη
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πλατής Νικόλαος
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Πληροφορικής και Τηελεπικοινωνιών
 
 
Χρήστου Αθανάσιος
Επιστημονικός Υπέυθυνος Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
 
Ξέστερνου Μαρία
Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Φιλολογίας
 
 
Γείτονα Μαρία
Επίστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 
 
Παπάζογλου Μάνος
Επιστημονικός Υπέυθυνος Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
 
Λαζακίδου Αθηνά
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

 

Μικεδάκη Μαρία
Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
 
Αλεξόπουλος Παναγιώτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμηματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
 
 
Ανδριόπουλος Παναγιώτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμηματος Νοσηλευτικής