Πρωτεύουσες καρτέλες

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ/ΕΡΓΑΝΗ

                                         ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ από 01/10/2019 

 

 

Κατόπιν της  υπ.αρ.οικ.29147/Δ1/10258 και της υπ.αρ.30294/Δ1/10558 εγκυκλίου, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας αναφορικά με την αναγγελία έναρξης/ μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ,από 01/10/2019 , όπως αναφέρονται σχετικά στα ανωτέρω επισυναπτόμενα έγγραφα.

 

(Άρθρο 1 – Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα…)1.2 Υπόχρεοι προς υποβολή των εντύπων είναι κατά περίπτωση:…..δ) ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία τοποθετείται ο μαθητευόμενος ή πρακτικά ασκούμενος σπουδαστής/ φοιτητής για τα έντυπα Ε3.4 και Ε3.5.

 (Άρθρο 4 – Διαδικασία υποβολής εντύπων) Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 30294_2019.1562577963571.pdf381.33 KB
PDF icon fek 2639_28.6.19_ergani.pdf528.12 KB
Κατηγορία: