Πρωτεύουσες καρτέλες

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Θα πρέπει από 1/10/2019 οι εταιρείες/φορείς να αναρτούν τα συμφωνητικά των φοιτητών/τριών στο Εργάνη υποβάλλοντας το έντυπο Ε.3.5.

Κατά την λήξη της Πρακτική τους Άσκησης  θα ζητείται από τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των  Τμημάτων  το σχετικό έντυπο ανάρτησης που υποβλήθηκε υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το φορέα καθώς επίσης και το έντυπο λήξης υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το φορέα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν το καταθέσει η δαπάνη είναι μη επιλέξιμη.

Οι φοιτητές που ξεκίνησαν πριν την 1/10 αλλά ολοκληρώνουν μέσα στο 10/2019 θα πρέπει να καταθέσουν το έντυπο λήξης που έχει υποβληθεί στο Εργάνη από τον φορέα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.

Κατηγορία: