Πρωτεύουσες καρτέλες

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ -ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Υπενθυμίζεται  οτι τα απογραφικά δελτία (δελτία εισόδου και εξόδου) είναι υποχρεωτικά για την έκδοση της Εντολής Πληρωμής  απο το σύστημα  και σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δε μπορεί να προχωρήσει η πληρωμή της πρακτικής άσκησης αν δε συμπληρωθούν τα δελτία εισόδου και εξόδου  ( το σύστημα μπλοκάρει την έκδοση εντολής πληρωμής αν δε συμπληρωθούν απογραφικά δελτία).

Το δελτίο εξόδου είναι ένα δελτίο που συμπληρώνεται το αργότερο 10 μέρες από την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ενώ οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να το δουν ΑΝ και ΜΟΝΟ ΑΝ η πρακτική τους άσκηση έχει χαρακτηριστεί ως  «επιτυχώς ολοκληρωμένη».

 

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΩ ΤΥΧΟΝ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ!

 

Κατηγορία: