Πρωτεύουσες καρτέλες

Nέος Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης

Αξιότιμες/οι Κυρίες/οι,

σας ενημερώνουμε ότι ο νέος υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης για το έργο
της πρακτικής άσκησης είναι ο κύριος Μιχάλης Μπούρμπος και το email
επικοινωνίας είναι το mbourmpos@uop.gr

Εκ μέρους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κατηγορία: