Πρωτεύουσες καρτέλες

KYA 21.03.2020- Αναστολή της ΠΑ μέχρι τις 10/04/2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ αρ. ΦΕΚ 956/21-3-2020) για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνoϊού COVID-19,  αναστέλλεται μέχρι τις 10/04/2020 η Πρακτική Άσκηση μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών.

Απο το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Κατηγορία: