Πρωτεύουσες καρτέλες

Ωφελούμενοι φοιτητές-Φορείς που συμμετέχουν

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Φοιτητές που ολοκλήρωσαν πρακτική άσκηση εώς 31/12/2011 Προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών εώς 31/01/2014 Αριθμός συνεργαζόμενων φορέων / επιχειρήσεων κατά το έτος 2011  
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 42 97 15 Φορείς
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών 2 49 2 Φορείς
Οικονομικών Επιστημών 36 117 12 Φορείς
Θεατρικών σπουδών 63 155 28 Φορείς
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών 0 148 0 Φορείς
Φιλολογίας 0 147 0 Φορείς
Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής 38 134 28 Φορείς
Πολιτικής επιστήμης και Διεθνών σχέσεων 25 75 14 Φορείς
Νοσηλευτικής 24 135 1 Φορείς
Οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού 160 320 112 Φορείς
ΣΥΝΟΛΟ 390 1,377 212