Πρωτεύουσες καρτέλες

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

                                                           ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ορθή παρακολούθηση της νομιμότητας της διαδικασίας συμμετοχής φοιτητών στο Πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης και προκείμενου η δαπάνη να είναι επιλέξιμη κατά τις επιταγές των κανόνων ΕΣΠΑ, υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει το σύνολο των διαδικασιών να γίνονται αυστηρά ΜΟΝΟ  από το 
σύστημα ( ΟΠΣ) της πρακτικής άσκησης  http://praktiki-new.uop.gr .

Για την επικονωνία για θεματα της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές υποχρεωτικά  χρησιμοποιούν τα ιδρυματικά τους email.

 

Εκ μέρους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κατηγορία: