Πρωτεύουσες καρτέλες

Φορείς/Επιχειρήσεις - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

Οι ενδεικτικοί φορείς απασχόλησης των φοιτητών είναι:

 • ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 •  
 • 38η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 •  
 • 26η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 •  
 • ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 •  
 • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 •  
 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΣΠΑΡΤΗ
 •  
 • 5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ –  ΣΠΑΡΤΗ
 •  
 • 5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΣΠΑΡΤΗ
 •  
 • ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ– ΣΠΑΡΤΗ
 •  
 • ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ–ΑΘΗΝΑ
 •  
 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΑΘΗΝΑ
 •  
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
 •  
 • ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
 •  
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΘΩΜΗΣ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 •  
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 •  
 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 •  
 • ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΑΘΗΝΑ