Πρωτεύουσες καρτέλες

Επείγουσα Ενημέρωση Προς τους Φοιτητές Π.Α.

Παρακαλείσθε να προσκομίζετε και να "ανεβάζετε"  στην πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης  αντίγραφα βιβλιαρίου τραπέζης και ΟΧΙ φωτογραφίες αυτών. Οι πληρωμές των φοιτητών πραγματοποιούνται με μαζικό τρόπο οπότε κάθε καθυστέρηση στην ορθή προσκόμιση  των απαραίτητων δικαιλογητικών έχουν ως συνέπεια την αδυναμία πληρωμής συνεπώς και την καθυστέρηση όλων των φοιτητών ενός Τμήματος.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ

Υπενθυμίζουμε οτι η συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων Εισόδου και Εξόδου ειναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να πληρώνται οι Φοιτητές .Δε δύναται  να πραγματοποιηθεί  εκτύπωση της εντολής πληρωμής των φοιτητών  μεσα απο την πλατφόρμα της Π.Α. αν προηγουμένως δεν έχουν συμπληρωθεί τα  απογραφικά δελτία απο τους Φοιτητές.

 

Κατηγορία: