Πρωτεύουσες καρτέλες

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

 

 • Στοιχεία τμηματικού υπεύθυνου και υπεύθυνου διοικητικής υποστήριξης

Τμηματικός Υπεύθυνος:

Επίκουρος Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου, τηλ. 27410 40040, e-mail: epapaz@uop.gr

Διοικητική Υποστήριξη:

Αικατερίνη Δούνδη, τηλ. 27410 40058, e-mail: kdoundi@uop.gr

 

 • Στοιχεία μαθήματος: Μάθημα επιλογής, προσφερόμενο στους φοιτητές του

3ου και 4ου έτους

 • Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης και κριτήρια επιλογής

 

 • Προϋποθέσεις

Να βρίσκεται ο φοιτητής στο Ε, ΣΤ, Ζ ή Η εξάμηνο σπουδών.

Κριτήρια επιλογής

 • Επιδόσεις στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, δηλαδή:

 • Μέσος όρος βαθμολογίας

 • Αριθμός μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς

Συνεκτιμούνται:

Γλωσσομάθεια

Γνώσεις και Δεξιότητες χρήσης Η/Υ (π.χ. email, κειμενογράφος, κλπ)

Άλλα σεμινάρια, συνέδρια, συμμετοχή σε προγράμματα, Erasmus, κλπ.

Γενική εικόνα Φακέλου Αίτησης (Βιογραφικό και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)

 • Χρονική περίοδος υλοποίησης:

Έναρξη το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2010-2011.

Υλοποίηση έως το χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2012-2013

Συγκεκριμένα:

για έτος 2011: 1/4/2011 – 31/5/2011 & 3/10/2011 – 30/11/2011

για έτος 2012: 1/4/2012 – 31/5/2012 & 1/10/2012 – 30/11/2012

για έτος 2013: 1/4/2013 – 31/5/2013 & 1/10/2013 – 30/11/2013

 

 • Ενδεικτικοί φορείς απασχόλησης των φοιτητών (μπορεί να μεταβάλλονται ανά περίοδο του Προγράμματος)

 

 1. Κέντρο Νέων Κορινθίας

 2. Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κων/νος Καραμανλής»

 3. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ)

 4. Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ - Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ)

 5. Γιατροί χωρίς σύνορα

 6. ActionAid Ελλάς

 7. Γιατροί του κόσμου

 8. Βουλή των Ελλήνων

 9. ΜΚΟ Πράξις

 10. UNRIC (United Nations Regional Information Office) (Brussels) (Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ) (Βρυξέλλες)

 11. Eνωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

 12. Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες

 13. Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) - Ανδρέας Παπανδρέου

 

Οι θέσεις που θα είναι διαθέσιμες για πρακτική άσκηση για την περίοδο 2016-17 θα είναι: 65

ECTS Πρακτικής Άσκησης: 6