Πρωτεύουσες καρτέλες

Οικονομικών Επιστημών

Kατά τη διάρκεια των Προπτυχιακών Σπουδών τους, οι φοιτητές του Τµήµατος Οικονομικών Επιστημών έχουν την ευκαιρία να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), εργαζόµενοι για µικρό χρονικό διάστηµα σε κάποιον φορέα απασχόλησης. Η συµµετοχή αυτή τους επιτρέπει να έρθουν σε επαφή µε το εργασιακό περιβάλλον, να το κατανοήσουν και να το εµπλουτίσουν µε τις λύσεις που η επιστήµη τους και η φρεσκάδα της σκέψης τους προσφέρουν. Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης για την περίοδο 2016-2017 θα υπάρχουν διαθέσιμες 70 θέσεις πρακτικής άσκησης.

Τμηματικός υπεύθνος του τμήματος για την πρακτική άσκηση που θα εκτελεστεί την περίοδο 2016-17 θα είναι ο Επίκουρος Καθηγητής, Ιωάννης Γιωτόπουλος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκησης του τμήματος μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://econ.uop.gr/~praktiki/index.html