Πρωτεύουσες καρτέλες

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργήθηκε το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Πληροφορίες για την Πρακτική άσκηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών μπορείτε να βρείτε εδώ.