Πρωτεύουσες καρτέλες

Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013)

Τμήμα: Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ονοματεπώνυμο :

Γείτονα Μαρία

Ιδιότητα / Θέση :

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, 20100, Κόρινθος

Τηλέφωνο :2741074356

Fax :

e-mail: geitona@uop.gr

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ονοματεπώνυμο :

Φλώρου Βασιλική

Ιδιότητα / Θέση :

Διοικητικός Υπάλληλος

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, 20100, Κόρινθος

Τηλέφωνο :2741074356

Fax : 27410-74990

e-mail: vasiliki@uop.gr

 

Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται από τους φοιτητές στο 7ο εξάμηνο, αντιστοιχεί σε πέντε και μισή (5½) πιστωτικές μονάδες ECTS και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου.

Το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης για κάθε φοιτητή διαρκεί τρεις μήνες και διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους

ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 1. Φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας

 2. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από φοιτητή και Επόπτες καθηγητές

 3. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος του φορέα εργασίας ανάλογα με την κατεύθυνση του φοιτητή

 4. Επαφή-γνωριμία με την αγορά εργασίας

 5. Απόκτηση προϋπηρεσίας- Εμπλουτισμός βιογραφικού

 6. Παρακολούθηση διεξαγωγής της ΠΑ από Επόπτες Καθηγητές

 7. Αξιολόγηση φοιτητή
   

Β. Συγγραφή εκθέσεωνμελετώναποτελεσμάτων

εμπειρικών ερευνών:

 • Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από φοιτητή και Επόπτες καθηγητές

 • Επιλογή Θεμάτων που προτείνονται

 • Σύνταξη σχεδίων ΠΑ

 • Διεξαγωγή σεμιναρίων με σκοπό την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου δράσης – αντικειμένου της ΠΑ, της φυσιογνωμίας και των χαρακτηριστικών των φορέων υποδοχής (ευθύνη Επόπτη καθηγητή)

 • Παρακολούθηση της διεξαγωγής της ΠΑ

 • Συγγραφή έκθεσης υπογεγραμμένη από τους επόπτες και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΠΑ

 • Διάρκεια 2 εξάμηνα και συγγραφή 2 εκθέσεων

 • Αξιολόγηση φοιτητή
   

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

 • 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

(ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΙΔΡΥΜΑΤΑΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ)

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

Υπουργεία

Βουλή Ελλήνων

Τοπική Αυτοδιοίκηση – Διοικητικές – Υγειονομικές Περιφέρειες

Νοσοκομεία

ΟΑΕΔ

Ιδρύματα

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ Κοινωφελείς Επιχειρήσεις

Δημοτικές Επιχειρήσεις

Κοινωνικοί φορείς – εταιρείες συμβούλων –πληροφορικής

Εκδοτικοί Οίκοι

 • 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

(ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ)

Πανεπιστήμια - φορείς - Βιβλιοθήκες

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο- Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας

Δημόσια –Ιδιωτικά Σχολεία

Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας

Ελλάδας
Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

 • 3. ΔΗΜΟΣΙΟΣΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ1

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

2

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου

3

Προμηθέας Α.Μ.Κ.Ε.-Οικοτροφείο ΓΑΛΗΝΗ Α

4

Εκδοτικός οίκος και Πολυχώρος Μεταίχμιο

5

Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

6

Βουλή των Ελλήνων

7

Ίδρυμα Ευγενίδου

8

ΟΕΠΕΚ

9

Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ

10

Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα

11

Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

12

ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας)

13

ΝΟVARTIS HELLAS (Φαρμακευτική Εταιρεία)

14

ΔΟΑΤΑΠ

15

Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

16

Κέντρο Έλεγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)

17

Νοσοκομείο Κορίνθου

18

Νοσοκομείο Άγιος Σάββας

19

"ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ" Γραφείο Γενικού Τουρισμού (Άστρος ΑΡΚΑΔΙΑΣ)

20

ΜΑΒΕ ΑΕΒΕ ( Εταιρεία παροχής Υπηρεσιών Logistics)

21

Ε-vip events & congresses (Eταιρεία οργάνωσης συνεδρίων, εταιρικών events και incentives) (Άστρος ΑΡΚΑΔΙΑΣ)

22

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας

23

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕ.ΚΟΙ.ΠΟ) Δήμου Κηφισιάς

24

Πρωτοδικείο Ρόδου

25

Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου)

26

(ΚΑΝΕΠ Γ.Σ.Ε.Ε.) Κέντρο Άνάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε.

27

Συνήγορος Του Πολίτη

28

Δ/νση Α/θμιας Εκπαιδευσης Ν. Βοιωτίας

29

Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πέλλας

30

1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Κορυδαλλού

31

Γενική Δ/νση Οικονομικού Σχεδιασμού /Δ/νση Εφέδρων Πολεμιστών, Αναπήρων , Θυμάτων Αντίστασης

32

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου /Τμήμα Κοινωνικής Και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Γραμματεία-Βιβλιοθήκη )

33. Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο
34. Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων
35. Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Της Τεχνολογίας στην Υγεία
36. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
37. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ελευσίνας
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ Π.Α.

Τι πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής;

Α. Πριν την έναρξη της πρακτικής ο φοιτητής πρέπει :

1.Να επιλέξει τον τόπο πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης

2.Να συμπληρώσει μία αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης

Β. Με την έναρξη της πρακτικής εξάσκησης ο φοιτητής πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες :

 • Έκδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ

Ο Α.Μ.Α. εκδίδεται στο ΙΚΑ για μια φορά, με την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης του/ης φοιτητή/ριας στον 1ο φορέα.

Ο φορέας είναι ενήμερος για την ημερομηνία έναρξης απασχόλησης του φοιτητή/ριας. Επίσης, γνωρίζει ότι την πρώτη ημέρα της Πρακτικής ο φοιτητής/ρια θα πρέπει να επισκεφθεί το ΙΚΑ για να αποκτήσει τον Α.Μ.Α.

 

Για την έκδοση Α.Μ.Α. θα πρέπει ο/η φοιτητής/ρια να έχει μαζί του/ης:

- ένα (1) αντίγραφο ταυτότητας,

- ένα (1) αντίγραφο του παραστατικού της εφορίας όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του/ης φοιτητή/ριας,

- ένα (1) αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. το οποίο έχει εκδοθεί στο όνομά του/ης (αν δεν έχει λογαριασμό στο όνομά του/ης μπορεί να έχει λογαριασμό στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας του/ης) ή μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει με ευθύνη του/ης ότι είναι κάτοικος Κορίνθου ή άλλης πόλης.

- βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός Μητρώου του Εργοδότη (ΑΜΕ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του Εργοδότη (ΑΦΜ), την οποία θα λάβει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορεί ο/η φοιτητής/ρια να καταθέσει αίτηση για απόκτηση Α.Μ.Α. πριν την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης .

 

Στο Ι.Κ.Α. θα δοθεί στον/ην φοιτητή/ρια να συμπληρώσει μια «Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου». Στο πεδίο στοιχεία του εργοδότη θα συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Α.Μ.ΙΚΑ ΠΑΠΕΛ: 1050067239

Δ/ΝΣΗ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, ΤΡΙΠΟΛΗ

 

Το ΙΚΑ στο οποίο θα απευθυνθεί ο/η φοιτητής/ρια για την έκδοση του Α.Μ.Α. είναι αυτό στον τόπο μόνιμης κατοικίας του/ης ή αυτό στην Κόρινθο . Εάν πρόκειται η Πρακτική Άσκηση να πραγματοποιηθεί σε άλλη πόλη, πέραν της Κορίνθου ή του τόπου μόνιμης κατοικίας του/ης, o φοιτητής/τρια πρέπει να φροντίσει για την έκδοσή του Α.Μ.Α. στο πλησιέστερο υποκατάστημα ΙΚΑ την 1η ημέρα της Πρακτικής Άσκησής του/ης.

Αφού εκδοθεί ο Α.Μ.Α., θα πρέπει ο/η φοιτητής/ρια να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/ης.

 

 • Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού- ΙΒΑΝ

Για την πληρωμή του, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/ρια πρέπει να έχει τραπεζικό λογαριασμό στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , τον οποίο θα πρέπει να αναγράφει στην αίτησή του. Αν δεν διαθέτει, τότε σπεύδει στο υποκατάστημα της περιοχής του και ζητεί να ανοιχθεί λογαριασμός στο όνομά του/ης, αναφέροντας ότι είναι φοιτητής/ρια σε Πρακτική Άσκηση, ώστε να μην επιβαρυνθεί οικονομικά για το άνοιγμα του λογαριασμού. Αφού εκδοθεί ο Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, Θα πρέπει ο/η φοιτητής/ρια να αποστείλει , το συντομότερο δυνατό., στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/ης φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Κατάθεσης όπου θα αναφέρεται τόσο Αριθμός Λογαριασμού όσο και το ΙΒΑΝ..

 

 • Σύμβαση του/ης φοιτητή/ριας με το φορέα απασχόλησης

Κατά τη διάρκεια της 1ης εβδομάδας της Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/ρια υποχρεούται να υπογράψει με τον φορέα απασχόλησης τη σύμβασή του/ης σε Πέντε (5) αντίγραφα και να την προσκομίσει ή να τη στείλει ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του. Η σύμβαση πρέπει να έχει την σφραγίδα του φορέα και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.

 

Έντυπα της Πρακτικής Άσκησης

Ο/Η φοιτητής/ρια είναι υποχρεωμένος/η να φροντίσει για την ορθή συμπλήρωση και την έγκαιρη επιστροφή των Εντύπων που θα παραλάβει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/ης.

 

Πρόσθετα Στοιχεία

Ο/Η φοιτητής/ρια είναι υποχρεωμένος/η να προσκομίσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/ης ένα (1) αντίγραφο του παραστατικού της εφορίας όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ του/ης φοιτητή/ριας.

 

Υποχρεώσεις Φοιτητών

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ριών σε φορείς απασχόλησης πρέπει να έχει εκπαιδευτικό αλλά και επαγγελματικό χαρακτήρα. Ο/Η φοιτητής/ρια που ασκείται σε έναν φορέα πρέπει να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και να απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με τους άλλους εργαζόμενους του φορέα. Στόχος του φοιτητή είναι να αποκτήσει επαγγελματική συνείδηση χωρίς όμως να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του φορέα.

Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχημάτων κατά την περίοδο της άσκησής τους που καλύπτεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης οι φοιτητές/ριες υποχρεούνται:

 

- να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους στον τόπο και χρόνο όπου αιτήθηκαν,

- να ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες, γιατί έτσι θα εξασφαλιστεί απολύτως η ασφάλιση, η αμοιβή και η κατοχύρωση των ημερών που ασκήθηκαν,

- να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα με την περαιτέρω συνεργασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τις φορείς απασχόλησης,

- να φροντίζουν για την τακτική προσέλευσή τους στο φορέα απασχόλησης, την πιστή τήρηση των ωραρίων και την υπεύθυνη εκτέλεση των εργασιών που τους ανατίθενται, συμβουλευόμενοι τον επόπτη τους από το φορέα,

- να συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια αλλά και με το πέρας της Πρακτικής Άσκησης τα Έντυπα Εποπτείας και Αξιολόγησης που θα τους δοθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός τους.

- να φροντίσουν να παραλάβουν βεβαίωση για την πραγματοποίηση της πρακτικής εξάσκησής τους από τον φορέα πραγματοποίησης. Το πρότυπο της εν λόγω βεβαίωσης το παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία.

 

Όποιος από τους φοιτητές δεν τηρήσει την ως άνω διαδικασία, δεν θα έχει το δικαίωμα να καταχωριστεί η πρακτική του εξάσκηση ως πραγματοποιηθείσα στην αναλυτική του βαθμολογία.