Πρωτεύουσες καρτέλες

Νοσηλευτικής

Τμηματικός υπεύθυνος για την εκτέλεση της πρακτικής άσκησης στο τμήμα νοσηλευτικής είναι ο Λέκτορας Παναγιώτης Ανδριόπουλος, pandriop@uop.gr - 2731089722.

Ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων για πρακτική άσκηση για την περίοδο 2016-2017 θα είναι: 60.