Πρωτεύουσες καρτέλες

Ενημερωτικό Δελτίο για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και τον Κόσμο

Το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο "Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης" που έχει συγκροτηθεί από τα Πανεπιστήμια Πατρών, Αιγαίου και Πελοποννήσου ανακοινώνει την έκδοση μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στον Κόσμο με τίτλο "InfoNews", το οποίο θα αναρτάται κάθε μήνα στον ιστότοπο του Δικτύου http://hepnet.upatras.gr. Το τεύχος 1 (Μάρτιος 2015) μπορεί κανείς να το αναζητήσει στο σύνδεσμο  http://hepnet.upatras.gr/xfiles/pubs/Newsletter1_V04.pdf. Στόχος του Ενημερωτικού Δελτίου InfoNews είναι να ενημερώνει με τρόπο συνοπτικό και εύληπτο την πανεπιστημιακή κοινότητα στην Ελλάδα αλλά και όποιον άλλο ενδιαφερόμενο για τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις και για τα όσα σημαντικά συμβαίνουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση έξω και πέρα από τα σύνορα της πατρίδας μας.

Εκ μέρους του Δικτύου
Διονύσης Κλάδης
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κατηγορία: