Εταιρίες/Φορείς

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την εκτέλεση πρακτικής άσκησης από φοιτητές στο φορέα σας απαιτούνται τα παρακάτω βήματα με τη σειρά που αναγράφονται

  1. Δημιουργείτε λογαριασμό και κάνετε ανάρτηση θέσεων πρακτικής στο σύστημα atlas.grnet.gr
  2. Οι φοιτητές του Παν. Πελοποννήσου βλέπουν τις θέσεις που έχετε αναρτήσει στο ΑΤΛΑΣ και ΕΦΟΣΟΝ σας επιλέξουν ενημερώνεστε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον τρόπο πρόσβασης στο σύστημα praktiki.uop.gr
  3. Αφού λάβετε με ηλεκτρονική αλληλογραφία μήνυμα με οδηγίες σύνδεσης στο σύστημα praktiki.uop.gr ΤΟΤΕ και ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ αποκτάτε πρόσβαση στο παρόν σύστημα και μπορείτε να επιλέξετε φοιτητές για πρακτική από το Παν. Πελοποννήσου.

Πριν προχωρήσετε πραγματοποιήστε είσοδο στο σύστημα χρησιμοποιώντας την επιλογή στα δεξιά.

1
Συμπληρώστε το εταιρικό προφίλ σας
 
Διαχειριστήτε τις αιτήσεις συνεργασίας
2
Διαχειριστείτε τις αιτήσεις συνεργασίας