Εγγραφή στη Ροή Δεδομένων

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - Συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 – Προγράμματος Σπουδών Ψηφιακών Συστημάτων

https://drive.google.com/file/d/15nNPmUut3mBc0LH75-2mqJXX7culdBW1/view

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 19/6/2024 έως 7/7/2024.

Ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης: 1/8/2024.

Διευκρινίζεται ότι η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών Ψηφιακών Συστημάτων (έτος εισαγωγής 2019 ή μεταγενέστερο).

Κατηγορία: 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

                                                           ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ορθή παρακολούθηση της νομιμότητας της διαδικασίας συμμετοχής φοιτητών στο Πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης και προκείμενου η δαπάνη να είναι επιλέξιμη κατά τις επιταγές των κανόνων ΕΣΠΑ, υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει το σύνολο των διαδικασιών να γίνονται αυστηρά ΜΟΝΟ  από το 
σύστημα ( ΟΠΣ) της πρακτικής άσκησης  http://praktiki-new.uop.gr .

Κατηγορία: 

Σελίδες