Εγγραφή στη Ροή Δεδομένων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Έντυπο 20ετίας

                               ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2020

 

 

https://www.uop.gr/images/panepistimio-entypo-20etias.pdf

Κατηγορία: 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ

Με την απόφαση με Αριθμ. οικ.29147/Δ 1.10258/28-06-2019 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ασφάλισης επανακαθορίζονται οι όροι ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
 
Κατηγορία: 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑ

Το Κεντρικό ΓΠΑ  κατόπιν υποδειξης της αρμόδιας Μονάδας της ΕΥΔ περί προσθήκης στις συμβάσεις της Π.Α. Άρθρο που αφορά στα μέτρα υγιεινής και προστασίας κατά της πανδημίας στις νεες συμβάσεις Π.Α πρόεβη στις εξής αλλαγές:

Κατηγορία: 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία των ΑΕΙ , Κολλεγίων,σχολείων εξωτερικού και την απαγόρευση εκδρομών

   ΑΕΙ/Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι. δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι ισχύουν για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Κατηγορία: 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία των ΑΕΙ , Κολλεγίων,σχολείων εξωτερικού και τη απαγόρευση εκδρομών

   ΑΕΙ

Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι. δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι ισχύουν για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Κατηγορία: 

Σελίδες