Ανακοινώσεις

Σημαντική Ενημέρωση για Φοιτητές και Τμηματικούς Υπεύθυνους ΠΑ

ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ :  Παρακαλείσθε να τηρείτε την ημερομηνία αναθεσης της σύμβασής σας όπως εγκρίνεται στη ΓΣ και στην Επιτροπή Ερευνών.

Θα πρέπει να ενημερώνετε για την απουσία σας  2 ημέρες νωρίτερα τον Τμηματικό Υπεύθυνο με email και φυσικά το Φορέα Υποδοχής.

Κατηγορία: 

Αξιολογήσεις δράσεων ΕΠ ΑΝ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ( Διαβίβαση εγγράφου)

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’ αρ.πρωτ.3834/17-07-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Αποστολή Αξιολογήσεων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», προκειμένου για την αποστολή των αξιολογήσεων, μελετών, κ.α. που τυχόν έχει διενεργήσει ο φορέας σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Με εκτίμηση

 

Αικ.Καρ.Χατζηνικολάου

Μονάδα Α «Προγραμματισμού & Αξιολόγησης»

Κατηγορία: 

Αξιολογήσεις δράσεων ΕΠ ΑΝ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ( Διαβίβαση εγγράφου)

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’ αρ.πρωτ.3834/17-07-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Αποστολή Αξιολογήσεων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», προκειμένου για την αποστολή των αξιολογήσεων, μελετών, κ.α.

κ.α. που τυχόν έχει διενεργήσει ο φορέας σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Με εκτίμηση

 

Αικ.Καρ.Χατζηνικολάου

Μονάδα Α «Προγραμματισμού & Αξιολόγησης»

Κατηγορία: 

Έρευνα για την αξιολόγηση της στήριξης της Ε.Ε. για την απασχόληση των νέων μέσω της ΠΑΝ και του ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG EMPL), διενεργεί Έρευνα με στόχο την αξιολόγηση της στήριξης της Ε.Ε. για την απασχόληση των νέων μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), με στόχο αφενός την αποτίμηση των δράσεων, αφετέρου την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό αντίστοιχων παρεμβάσεων στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο μετά το 2020. Λάβετε μέρος στην έρευνα

Κατηγορία: 

Έρευνα για την αξιολόγηση της στήριξης της Ε.Ε. για την απασχόληση των νέων μέσω της ΠΑΝ και του ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG EMPL), διενεργεί Έρευνα με στόχο την αξιολόγηση της στήριξης της Ε.Ε. για την απασχόληση των νέων μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), με στόχο αφενός την αποτίμηση των δράσεων, αφετέρου την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό αντίστοιχων παρεμβάσεων στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο μετά το 2020. Λάβετε μέρος στην έρευνα

Κατηγορία: 

ΤMHΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019, να προχωρήσουν στα παρακάτω βήματα από την Τρίτη 21 μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019: 

Κατηγορία: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΔΑ

Ενημερώνονται οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να υλοποιήουν την πρακτική τους άσκηση κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος πως  οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Πρακτικής ‘Ασκησης συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 31 Μαίου 2019 ως εξής :

10.00-12.00 :  οι φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει  από Α-Θ

12.00-14.00 :  οι φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει  από Ι-Π

14.00-16.00:   οι φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει  από Ρ-Ω

Κατηγορία: 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση για Καθεστώς Εργασίας Φοιτητών  η οποία συμπληρώνεται κατα τη  Διαδικασία έναρξης συμμετοχής για όσους/όσες επιλέχθηκαν, βάσει αποτελεσμάτων μοριοδότησης, στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου » έργο  που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Κατηγορία: 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση για Καθεστώς Εργασίας Φοιτητών

Κατηγορία: 

Ενημέρωση προς Φοιτητές και Τμηματικούς Υπευθύνους Έργου Πρακτικής Άσκησης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαγορεύεται η συμμετοχή σε :

  1.  σε όσους φοιτητές απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου,

  2.  σε όσους εργάζονται ως υπάλληλοι του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας)

  3.  σε όσους βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας,

Κατηγορία: 

Σελίδες