Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερίδα ενημέρωσης

To Tμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην αίθουσα Α1 του κτιρίου της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, στις 7 Μαρτίου 2012 και ώρα 14:00, στο πλαίσιο του έργου "Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου" που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Κατηγορία: