Εγγραφή στη Ροή Δεδομένων

Σταδιοδρομία μετά τις σπουδές

Οδηγίες σύνταξης βιογραφικού σημειώματος

Θέσεις εργασίας στην ΕΛΣΤΑΤ

Ημερίδα ενημέρωσης

To Tμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην αίθουσα Α1 του κτιρίου της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, στις 7 Μαρτίου 2012 και ώρα 14:00, στο πλαίσιο του έργου "Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου" που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Κατηγορία: 

Σελίδες