Εγγραφή στη Ροή Δεδομένων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ

η αντιστοίχηση των θέσεων με συγκεκριμένους φοιτητές γίνεται μέσω του συστήματος ΠΑ του ΠαΠελ. Η διαδικασία συνοπτικά είναι η ακόλουθη (υποθέτοντας ότι ο φορέας έχει καταχωρήσει τις θέσεις το ΑΤΛΑΣ):

1. ο φοιτητής μέσω του συστήματος ΠΑ/ΠαΠελ εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη θέση, υποβάλλοντας έτσι αίτημα συνεργασίας με τον φορέα

2. ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης του τμήματος μέσω του συστήματος ΠΑ/ΠαΠελ εγκρίνει ή όχι την προώθηση της αίτησης του στον φορέα (μενού Πρακτική » Αιτήσεις προώθησης θέσης)

Κατηγορία: 

Τμήμα Φιλολογίας -Φορείς που συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Κατηγορία: 

Ανακοίνωση Τμήματος Φιλολογίας προς τους Φοιτητές

Κατηγορία: 

Ανακοίνωση Τμήματος Φιλολογίας προς τους Φοιτητές

Κατηγορία: 

ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2016 (ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

Κατηγορία: 

Σελίδες