Εγγραφή στη Ροή Δεδομένων

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2014-2015 του Αθανασίου Χρήστου Επίκουρου Καθηγητή Τμηματικού Υπευθύνου της Πρακτικής Άσκησης του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2014-2015

του Αθανασίου Χρήστου

Επίκουρου Καθηγητή

Τμηματικού Υπευθύνου της

Πρακτικής Άσκησης του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.

 

Κατηγορία: 

GRNET ΑΤΛΑΣ: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΕΙ

Ανακοίνωση Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αξιότιμοι/ες Κύριοι/ Κυρίες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τελούμε εν αναμονή των αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού και Θρησκευμάτων σχετικά με την ένταξη του Ιδρύματος στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων και λόγω της σημαντικότητας του θεσμού της πρακτικής άσκησης, αποτελεί πάγια βούληση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του εν λόγω θεσμού.

Κατηγορία: 

Πρόγραμμα Ημερίδας 31 Μαρτιου 2015

Κατηγορία: 

Παρουσίαση για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Παρουσίαση του  Έργου της Πρακτικής Άσκησης απο τον Τμηματικό Υπέυθυνο κ.Νικόλαο Κολοκοτρώνη  στο Τμημα Πληροφορικής και Τηλεπικονωνιών

Κατηγορία: 

Σελίδες