Εγγραφή στη Ροή Δεδομένων

Ανακοίνωση Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αξιότιμοι/ες Κύριοι/ Κυρίες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τελούμε εν αναμονή των αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού και Θρησκευμάτων σχετικά με την ένταξη του Ιδρύματος στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων και λόγω της σημαντικότητας του θεσμού της πρακτικής άσκησης, αποτελεί πάγια βούληση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του εν λόγω θεσμού.

Κατηγορία: 

Πρόγραμμα Ημερίδας 31 Μαρτιου 2015

Κατηγορία: 

Παρουσίαση για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Παρουσίαση του  Έργου της Πρακτικής Άσκησης απο τον Τμηματικό Υπέυθυνο κ.Νικόλαο Κολοκοτρώνη  στο Τμημα Πληροφορικής και Τηλεπικονωνιών

Κατηγορία: 

Πρακτικές Ασκήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-Traineeships in the European Parliament

Parliament offers several options for traineeships within its Secretariat, to provide opportunities for vocational training and for learning more about what the European Parliament is and does.

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html

Κατηγορία: 

Ενημερωτικό Δελτίο για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και τον Κόσμο

Το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο "Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης" που έχει συγκροτηθεί από τα Πανεπιστήμια Πατρών, Αιγαίου και Πελοποννήσου ανακοινώνει την έκδοση μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στον Κόσμο με τίτλο "InfoNews", το οποίο θα αναρτάται κάθε μήνα στον ιστότοπο του Δικτύου http://hepnet.upatras.gr.

Κατηγορία: 

Σελίδες