Φορείς/Επιχειρήσεις - Τμήμα Φιλολογίας

Φορείς απασχόλησης των φοιτητών είναι ενδεικτικά οι :

 • ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 •  ΛΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 • ΛΗ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 •  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 •  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 • 3ο και 5ο ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ

 • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΝΗΣ

 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 • ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

 • ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ