Πρωτεύουσες καρτέλες

Γραφεία Πρακτικής Άσκησης σε Ιδρύματα ( Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι.)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=577

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών http://www.dasta.asfa.gr/frontend/articles.php?cid=3

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://traineeship.aua.gr/

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης http://praktiki.duth.gr/

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://www.grapas.uoa.gr/

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο http://dasta.ntua.gr/coop/

Ιόνιο Πανεπιστήμιο http://dasta.ionio.gr/internship/

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://www.internship.aueb.gr/

Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://pa.aegean.gr/

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας http://dasta.uowm.gr/internship/

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας http://pa.uth.gr/

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://gpa.uoi.gr

Πανεπιστήμιο Κρήτης http://www.dasta.uoc.gr/pa/

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας http://practice.uom.gr/

Πανεπιστήμιο Πατρών http://praktiki.upatras.gr/

Πανεπιστήμιο Πειραιά http://career.unipi.gr/prakt_ask/4.html

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου http://praktiki.uop.gr/

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας http://pa.ucg.gr/

Πάντειο Πανεπιστήμιο http://www.praktiki.panteion.gr/

Πολυτεχνείο Κρήτης http://www.tuc.gr/internships.html

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο http://athena.hua.gr/praktiki/

ΤΕΙ Αθήνας http://dasta.teiath.gr/Internship/default.aspx

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας http://dasta.teikoz.gr/index.php/grafiopraktikis.html

ΤΕΙ Ηπείρου http://dasta.teiep.gr/praktiki.htm

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων http://praktiki.teiion.gr/

ΤΕΙ Καβάλας http://work.teikav.edu.gr/

ΤΕΙ Κρήτης http://dasta.cs.teicrete.gr/en/web/industrial-placement/welcome

ΤΕΙ Καλαμάτας http://www.dasta.teikal.gr/

ΤΕΙ Μεσολογγίου http://www.dasta.teimes.gr/web/gpa

ΤΕΙ Λαμίας http://dasta.teilam.gr/gpa.html

ΤΕΙ Λάρισας http://praktiki.teilar.gr/

ΤΕΙ Πάτρας http://dasta.teipat.gr/pa/about

ΤΕΙ Πειραιά http://apollon.teipir.gr/praktiki/

ΤΕΙ Σερρών http://www.teiser.gr/diasyndesi/praktiki.html

ΤΕΙ Χαλκίδας http://www.teihal.gr/bus/decorative/training.html

ΑΣΠΑΙΤΕ http://www.aspete.gr/